Câu hỏi thường gặp

Sự ảnh hưởng khí Carbon Monoxide (CO) tới con người

Sự ảnh hưởng khí Carbon Monoxide (CO) tới con người

Sự ảnh hưởng khí Carbon Monoxide (CO) tới con người như sau:

25/01/2016

Sự ảnh hưởng khí Hydrogen Sulfide (H2S) tới con người

Sự ảnh hưởng khí Hydrogen Sulfide (H2S) tới con người

Sự ảnh hưởng khí Hydrogen Sulfide (H2S) tới con người như:

25/01/2016

Tính chất và sự nguy hiểm của khí cháy (Methane: CH4)

Tính chất và sự nguy hiểm của khí cháy (Methane: CH4)

Khí Mê tan gây cháy nổ trong không khí. Tầm gây cháy = 5.0% ~ 15.0%

25/01/2016

Tính chất và sự nguy hiểm của khí cháy (Iso-Butane: i-C4H10)

Tính chất và sự nguy hiểm của khí cháy (Iso-Butane: i-C4H10)

Khí Iso-Butane gây cháy nổ trong không khí. Tầm gây cháy = 1.8% ~ 8.4%

25/01/2016

Thiếu Oxygen ảnh hưởng tới con người thế nào?

Thiếu Oxygen ảnh hưởng tới con người thế nào?

Thiếu Oxy gây ra các tình trạng đau đầu, thở nhanh, ù tai, buồn nôn...

25/01/2016

Bể Ballast và Cargo Tanks trong những con tàu

Bể Ballast và Cargo Tanks trong những con tàu

Bể Ballast trong các con tàu làm nhiệm vụ giữ cân bằng cho tàu bằng cách thêm hoặc bớt một lượng nước vào hoặc ra. Các vách ngăn bể Ballast bằng thép nên luôn xảy ra các phản ứng Oxy hóa và gây ra tình trạng thiếu Oxygen ở những khu vực này.

25/01/2016

Bồn và bể chứa

Bồn và bể chứa

Hố ga, hố chứa nước mưa và các bể chứa nước chưa qua xử lý tại các nhà máy dễ dàng gây ra sự thiếu hụt khí Oxy trầm trọng, bên cạnh đó những nơi này cũng phát sinh ra khí Hydrogen Sulfide (H2S) từ quá trình phân hủy chất hữu cơ.

25/01/2016

Hệ thống thoát nước (công nghiệp và đô thị)

Hệ thống thoát nước (công nghiệp và đô thị)

Cặn trong các nhà máy xử lý nước thải chứa nhiều tạp chất có thành phần acid Sulfuric và Sodium Sulfide. Nước thải trong các nhà máy thực phẩm thì chứa nhiều acid amin

25/01/2016
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi