Chi tiết sản phẩm

Máy đo đa khí xách tay
Model: RX-515 (DISCONTINUING)

Đạt chuẩn: ATEX, KIMM, MED 
Khí đo CH4, Oxy, CO2, CO 
Lấy mẫu khí: Bơm hút khí 

Dò tìm 2 thang đo của CH4 ở %vol và %LEL

Khí hỗn hợp bao gồm: CH4/O2/CO/CO2

Đo chính xác khí CH4 từ trong bồn  khí trơ với cảm biến hồng ngoại

Thiết kế an toàn

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi