Chi tiết sản phẩm

C.O.T/ LPG/ Product carries system
Model:

Danh mục: Hệ thống lắp cố định

Đạt chuẩn: MED, ABS, DNV, KR, RINA

Khí đo:  Khí cháy (%LEL, %VOL),  Oxygen, H2S,  NH3, CO2

 

1 hệ thống:  1-58 điểm lấy mẫu 

Khí được phát hiện tuần tự  ít hơn 30p

Giao tiếp người dùng: bảng điều khiển, màn hình chạm (10'')

Cấu hình giao tiếp: RS-485/ RS-422 & MODBUS

Cài đặt cảnh báo:  điều chỉnh full từ zero đến full scale

Thiết bị lọc:  1 đường lọc, đầu vào có bộ lọc, lọc không khí bộ lọc MC...

Bảo vệ xâm nhập:  IP65

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi