Chi tiết sản phẩm

Đầu dò khí Oxygen
Model: GD-F44

Danh mục: Đầu đo khí lắp cố định 
Đạt chuẩn: CE, TIIS, KOSHA, KIMM, CCS
Khí đo: Oxygen 
Lấy mẫu khí: Khuếch tán 

Sản phẩm đã hết sản xuất và sản phẩm thay thế là SD-1OX 

 

Vỏ bọc chống cháy nổ.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi