Chi tiết sản phẩm

Đầu đo khí Oxy
Model: GD-F3A

Danh mục : Đầu đo khí lắp cố định 
Đạt chuẩn: CE, With TIIS (with zenner barrier) 
Khí đo Oxygen 
Lấy mẫu khí: Khuếch tán 

Thiết kế trọng lượng nhẹ và gọn

Cấu trúc chống văng nước vào đầu dò

An toàn với zener barrier

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi