Chi tiết sản phẩm

Đầu đo khí độc
Model: GD-K88Ai

Danh mục : Đầu đo khí lắp cố định 
Đạt chuẩn: GD-K88Ai with zener barrier: ExiaIICT4, TC20741(TIIS in Japan) 
Khí đo : Khí độc 
Lấy mẫu khí: Khuếch tán 

Thiết bị đo các loại khí độc, kết nối trực tiếp DCS

Thiết kế có bơm hút khí (lựa chọn thêm)

Cấu trúc đầu dò chống ăn mòn bởi khí

Giao thức HART

Thiết kế cấu trúc an toàn (sử dụng với zener barrier)

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi