Chi tiết sản phẩm

Đầu đo khí cháy nổ
Model: GD-D58

Danh mục: Đầu đo khí lắp cố định 
Đạt chuẩn: Exd IIB + II T4, Flame-proof enclosures
Khí đo: Khí cháy 
Lấy mẫu khí: Bơm hút

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi