Chi tiết sản phẩm

Đầu đo khí cháy
Model: GD-A80

Danh mục: Đầu đo khí lắp cố định 
Đạt chuẩn: Exd IIC T4 Gb, Flame-proof enclosures (ATEX Exd llC T4 Gb) 
Khí đo: Khí cháy 
Lấy mẫu khí: Khuếch tán 

Thiết kế chống nổ

Phạm vi đo rộng từ ppm đến %LEL

Tuổi thọ cảm biến dài

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi