Chi tiết sản phẩm

Máy đo khí
Model: FI-8000

Danh mục : Máy dò khí xách tay 
Đạt chuẩn : Intrinsically safe(ExiaⅡCT4)(ATEX pending) 
Cấp độ bảo vệ: IP67 
Khí đo: Phosphine (PH3), Methyl Bromide (CH3Br) 
Lấy mẫu khí: Bơm hút khí hoặc bơm tay 

Tối đa 8 phạm vi đo khí

2 phương pháp lấy mẫu khí (bơm hút và bằng bơm tay)

Chế độ đo gián đoạn ( chỉ cho loại bơm hút)

Phù hợp với việc làm ngoài trời

Dễ dàng đọc với hiển thị LCD

An toàn (ATEX Presafe 14 ATEX 5711)

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi