Chi tiết sản phẩm

Máy đo rò rỉ/dư lượng khí
Model: SP-220

Danh mục : Máy đo khí cầm tay 
Khí đo LPG, city gas, methyl bromide (CH3Br) Phosphine (PH3), freon, amoniac... trong không khí 
Lấy mẫu khí: Bơm hút khí 

Lựa chọn khí linh hoạt trong danh sách khí (7 loại khí cho ngành khử trùng và 40 loại khí cháy, khí độc, khí freon)

Dễ dàng cầm nắm, với cấu trúc thiết kế mạnh mẽ

Đọc nồng độ khí thấp với tốc độ nhanh

Chức năng data logging

 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi