Chi tiết sản phẩm

Máy đo khí cháy
Model: GP-1000

Danh mục: Máy dò khí cầm tay 
Đạt chuẩn: ATEX, IECEx, TIIS, CE 
Cấp độ bảo vệ: IP67 
Khí đo : Các loại khí cháy 
Lấy mẫu khí : Bơm hút khí 

Methane, Iso-Butane, Hydrogen, Toluene, Xylene, Alcohol etc., 25 khí khác nhau có thể chọn cho giá trị đọc trực tiếp.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi